Website Banner
  MEMBER : สมาชิกเข้าสู่ระบบ  
  PUBLIC TRAINING  
 
รอบพิเศษ :
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

  ** ผู้ผ่านการอบรม สัมมนา**
           ได้รับใบวุฒิบัตร
 
 
 
     
  การอบรม สัมมนา มี 2 แบบ  
 
  แบบที่ 1 : PUBLIC TRAINING
ค่าลงทะเบียน ท่านละ  2,900.- บาท 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 
 
  แบบที่ 2 : INHOUSE TRAINING
(บริการรับจัดอบรม 
สัมมนา  ภายในองค์กร)
ค่าธรรมเนียม  17,900.- บาท/เต็มวัน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
     
 
  เกี่ยวกับเรา
 
     
 
   
ประวัติวิทยากร อาจารย์นวฤกษ์ วิรัฐกุล
  การศึกษา
* ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
* คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประสบการณ์การทำงาน
* Grolier Internation Co., Ltd
   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
* บริษัท บางกอก ไฮเทค จำกัด
   กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 
 
     
 
  *  เป็นพนักงานขาย ผู้บริหารงานฝ่ายขาย “ภาคราชการ”  25  ปีต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
*  เป็นวิทยากรบรรยายการขายภาครัฐกับองค์กรชั้นนำ เช่น เครือซิเมนต์ไทย SAMART  GROUP, 
    กันยงอิเล็คทริกส์ (Mitsubishi), TOYOTA GROUP , LOXLEY, SIAM STEEL, MASTER KOOL,
    ราชาโยค, จันวาณิชย์, อัมรินทร์ บุ๊ค ฯลฯ
*  เป็นที่ปรึกษา Dealer  ทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องการขายราชการ
*  เป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543  จนถึงปัจจุบัน
*  เป็นสมาชิกสถาบันพระปกเกล้า
*  เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมชั้นนำ อาทิ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง  
    ประเทศไทย, WASO, ธรรมนิติ, TRAINING SERVICE , IBC GROUP , HRD, KNM TRAINING, กรุงเทพธุรกิจ
 
 
     
 
» ตำแหน่งปัจจุบัน
 
  » ศึกษาดูงาน
  อดีตผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 2,220 ล้านบาทในประเทศไทย
 
 
  ประเทศฮ่องกง มาเลเซีย มัลดีฟส์ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเชค เยอรมัน ออสเตรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตท์  
 
     
 
  เกียรติประวัติ
 
 
     
  * พนักงานขายดีเด่นปี 1994-1996 
*  ผู้บริหารฝ่ายขายดีเด่น  ปี 1998,  2000,  2002, 2007, 2010,  2012
* ได้รับรางวัล CHAMPIONS LEAGUE AWARD SOUTH&SOUTHEAST ASIA 2013
 
     
 
     
 
  ผลงานกับภาคราชการ
 
 
     
  * เคยผ่านการทำสัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจ้างกับภาครัฐไม่ต่ำกว่า 1,000 สัญญา
* เคยผ่านคู่แข่งไม่ต่ำกว่า 20 Brand Name ชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 200 บริษัท
* เคยวางสเป็ก (Specification) ในการสอบราคา ประกวดราคา  ไม่ต่ำกว่า 200 ครั้ง
 
     
 
     
Current Pageid = 3