Website Banner
  MEMBER : สมาชิกเข้าสู่ระบบ  
  PUBLIC TRAINING  
 
รอบพิเศษ :
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

  ** ผู้ผ่านการอบรม สัมมนา**
           ได้รับใบวุฒิบัตร
 
 
 
     
  การอบรม สัมมนา มี 2 แบบ  
 
  แบบที่ 1 : PUBLIC TRAINING
ค่าลงทะเบียน ท่านละ  2,900.- บาท 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 
 
  แบบที่ 2 : INHOUSE TRAINING
(บริการรับจัดอบรม 
สัมมนา  ภายในองค์กร)
ค่าธรรมเนียม  17,900.- บาท/เต็มวัน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
     
     
   
  ทุกคำตอบที่คุณอยากรู้ คำถามมากมายที่คุณต้องการคำตอบ  
 
 
อยากเข้าถึงขุมทรัพย์อันมหาศาลของตลาดราชการและรัฐวิสาหกิจ
ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภาครัฐ
อยากพัฒนาองค์กร บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
สู่การบริหารการขาย การตลาดแบบมืออาชีพ
วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของคู่แข่งได้แม่นยำ
อยากเข้าถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริงของราชการ
อยากให้การเสนอขายสินค้าหรือบริการเป็นที่สนองรับของราชการ
อยากรู้ พ.ร.บ. จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ   ออกใหม่ 23 สิงหาคม 2560
อยากรู้เรื่อง การ e-bidding ภาครัฐ
อยากรู้เรื่องนโยบายข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
อยากแลกเปลี่ยนธุรกิจการค้ากับผู้เข้าร่วมสัมมนา
อยากเป็นผู้ได้เปรียบการแข่งขันทางการตลาด
 
 
     
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :  
แบบตอบรับการลงทะเบียน 
"หลักสูตรกลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่"
 
 
     
 
พบคำตอบทั้งหมดใน การอบรม สัมมนา หลักสูตร “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่"
( STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET)
 
วิทยากรโดย : อาจารย์นวฤกษ์  วิรัฐกุล (ปราชญ์ด้านการขายราชการ)
ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายขายอาวุโส ส่วนการขายภาครัฐ องค์กรธุรกิจชั้นนำ
“ประสบการณ์ภาคสนาม 25 ปี ผลงานไม่ต่ำกว่า 1,000 สัญญา กับภาครัฐ
 
     
 
 
 
ประวัติวิทยากร อาจารย์นวฤกษ์  วิรัฐกุล
  การศึกษา
* ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
*  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
  ประสบการณ์การทำงาน
* Grolier Internation Co., Ltd
   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
* บริษัท บางกอก ไฮเทค จำกัด
   กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 
 
 
     
Current Pageid = 1